References

 

Our major clients include:


National operators:

 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 • SWAN, a.s. 
 • Slovanet, a. s. 
 • O2 Slovakia, s.r.o. 
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Orange Slovensko, a.s. 
 • LAST Mile, s. r. o.
 • Tűrk Telekom International SK, s. r. o. 


Outsourcing:

 • Slovenské elektrárne, a. s. 
 • Západoslovenská energetika, a. s. 
 • Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Regional operators:

 • MARTICO, s.r.o.
 • DSI DATA s.r.o. 
 • ANTIK Telecom s.r.o.
 • RSNET s.r.o.
 • RUPKKI s.r.o. 
 • SEVENET s.r.o. 
 • BBX s.r.o.
 • Minet Slovakia s.r.o.

References

 

Our major clients include:


National operators:

 • UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
 • SWAN, a.s. 
 • Slovanet, a. s. 
 • O2 Slovakia, s.r.o. 
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Orange Slovensko, a.s. 
 • LAST Mile, s. r. o.
 • Tűrk Telekom International SK, s. r. o. 


Outsourcing:

 • Slovenské elektrárne, a. s. 
 • Západoslovenská energetika, a. s. 
 • Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Regional operators:

 • MARTICO, s.r.o.
 • DSI DATA s.r.o. 
 • ANTIK Telecom s.r.o.
 • RSNET s.r.o.
 • RUPKKI s.r.o. 
 • SEVENET s.r.o. 
 • BBX s.r.o.
 • Minet Slovakia s.r.o.

Where to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic