Orgány spoločnosti

 

Predstavenstvo spoločnosti Energotel, a.s.:

Ing. Radim Greguš
predseda predstavenstva
Peter Gálikčlen predstavenstva
JUDr. Stanislav Rehuš
člen predstavenstva
Ing. Martin Klamočlen predstavenstva
PhDr. Ivan Trpčevskičlen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti Energotel, a.s.:

Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD.
predseda dozornej rady
Ing. Marián Suchý
člen dozornej rady
Ing. Pavol Mertus
člen dozornej rady
JUDr. Matej Poriez
člen dozornej rady
Ing. Lukáš Maršálekčlen dozornej rady
Bc. Michal Lončekčlen dozornej rady, zástupca zamestnancov
Ing. Miloslava Gábrišová
člen dozornej rady, zástupca zamestnancov
Ing. Tomáš Szűcsčlen dozornej rady, zástupca zamestnancov

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika