Smart Metering

 

Smart Metering sa inak nazýva „Inteligentné meracie systémy“ (IMS). 

Inteligentný merací systém  je plne automatizovaný a umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe a spotrebe elektriny. Tento systém prináša benefity nielen koncovým odberateľom, ale aj dodávateľom elektriny a prevádzkovateľom distribučných sústav.

Energotel, a.s. je poskytovateľom doplnkových služieb v oblasti IMS so zameraním na Help desk a technickú podporu 24/7.


Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika