CISSP Certificate

CERTIFIKÁT CISSP

Certified Information Systems Security Professional


Spoločnosti Eneregotel sa úspešne podarilo získať jeden z najhodnotnejších a najžiadanejších profesionálnych certifikátov v  oblasti informačnej bezpečnosti - certifikát CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 


CISSP je certifikácia v oblasti informačnej bezpečnosti vydávaná spoločnosťou (ISC)². CISSP je od roku 2004 prvou certifikáciou spĺňajúcou štandardy ANSI ISO/IEC 17024 a zároveň slúži ako základ programu ISSEP v americkej National Security Agency.


Držiteľ certifikátu musí preukázať hĺbkové znalosti a minimálne 5 ročné skúsenosti v oblasti architektúry, návrhu, menežmentu a prevádzky jednotlivých prvkov informačnej bezpečnosti v nasledujúcich oblastiach:


    • Security and Risk Management

    • Asset Security

    • Security Architecture and Engineering

    • Communication and Network Security

    • Identity and Access Management (IAM)

    • Security Assessment and Testing

    • Security Operations

    • Software Development Security
Where to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic