CISSP Certificate

Certified Information Systems Security Professional
Spoločnosti Energotel sa úspešne podarilo získať jeden z najhodnotnejších a najžiadanejších profesionálnych certifikátov v  oblasti informačnej bezpečnosti - certifikát CISSP (Certified Information Systems Security Professional). 


CISSP je certifikácia v oblasti informačnej bezpečnosti vydávaná spoločnosťou (ISC)². CISSP je od roku 2004 prvou certifikáciou spĺňajúcou štandardy ANSI ISO/IEC 17024 a zároveň slúži ako základ programu ISSEP v americkej National Security Agency.


Držiteľ certifikátu musí preukázať hĺbkové znalosti a minimálne 5 ročné skúsenosti v oblasti architektúry, návrhu, menežmentu a prevádzky jednotlivých prvkov informačnej bezpečnosti v nasledujúcich oblastiach:


1. Security and Risk Management

2. Asset Security

3. Security Architecture and Engineering

4. Communication and Network Security

5. Identity and Access Management (IAM)

6. Security Assessment and Testing

7. Security Operations

8. Software Development SecurityWhere to find us

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
The Slovak Republic