Vytyčovanie sietí

 

Vyjadrenie k existencii podzemných telekomunikačných sietí

Spoločnosť Energotel poskytuje vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo existencii podzemných telekomunikačných sietí na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:

  • identifikačné údaje žiadateľa a investora
  • predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla
  • skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti


Podanie žiadosti je možné vykonať nasledovnými spôsobmi:

  • elektronicky zaslaním emailu na uvedené e-mailové kontakty podľa jednotlivých regiónov
  • poštou zaslaním žiadosti na niektorú z uvedených poštových adries

Vyjadrenie je možné získať aj osobne na počkanie na uvedených adresách. Tento spôsob vyjadrenia je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na uvedených kontaktoch.

Vytyčovanie existujúcich podzemných telekomunikačných sietí


O vytýčenie existujúcich podzemných telekomunikačných sietí je potrebné požiadať zaslaním objednávky formou vyplneného a potvrdeného formulára  Objednávka na službu vytýčenia podzemných telekomunikačných sietí na e-mailový kontakt podľa regiónu.

Všetky služby sú spoplatňované podľa Cenník služieb pre vytýčenie podzemných telekomunikačných sietí.

Na základe objednávky Vás bude kontaktovať technik podľa príslušného regiónu. Po vytýčení bude priamo na mieste vyhotovený Zápis o vytýčení podzemných telekomunikačných sietí, ktorý bude podkladom pre vystavenie faktúry za poskytnuté služby.

V prípade potreby konzultácie k vyjadreniu alebo vytýčeniu podzemných telekomunikačných sietí nás neváhajte kontaktovať aj telefonicky na uvedených kontaktných miestach.

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika