IP MPLS

 

Vlastnosti:

  • 100 GigabitEthernet  core IP/MPLS siete 
  • 40 GigabitEthernet aggregácia IP/MPLS siete
  • prestup na medzinárodné peeringové centrá
  • podpora L2 a L3 VPN a internetových služieb
  • podpora protokolu IPv4 a IPv6
  • kvalitný kapacitný management, vybudované automatizované záložné mechanizmy v ringových štruktúrachPrincípy podporované IP/MPLS sieťou Energotelu, a.s.

  • Vysoká kapacita a škálovateľnosť: pri rýchlorastúcich kapacitných potrebách je IP/MPLS sieť Energotelu pripravená prostredníctvom vysokorýchlostných rozhraní a kariet s vysokou hustotou portov flexibilne plniť požiadavky na dodávku služieb.
  • Vysoká dostupnosť a odolnosť: je realizovaná kombináciou technických a prevádzkových opatrení, v jadre ktorých je redundantné technické riešenie s architektúrou založenou na kruhovej topológii a vbudovanými automatizovanými záložnými mechanizmami.
  • Security: bezpečnosť a integrita IP/MPLS siete Energotelu spĺňa všetky kritériá ISO 27000.

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika