Internetové služby

 

Služba pripojenia do Internetu umožňuje pripojenie siete operátora do medzinárodnej siete Internet. Súčasťou služby môže byť poskytnutie rozsahu IP adries (IPv4 alebo IPv6) a začlenenie do AS 31117 Energotel
Vlastnosti služby:

  • Plná/čiastočná smerovacia tabuľka
  • BGPv4, OSPFv2, RIPv2, statické smerovanie
  • Rýchlosť od 2Mbps do 10Gbps (dostupné na ethernetových aj synchrónnych rozhraniach)
  • Billing modelom “flat rate” alebo “95th percentile”
  • Doplnkové služby (primárny a sekundárny DNS, registrácia slovenských domén, prideľovanie PA IP adries a ich registrácia v RIPE NCC, SMTP, správa reverzných záznamov).
  • IPv6 (natívny prístup alebo tunneling)


Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika