Všeobecné obchodné podmienky

 

Zmluva o poskytovaní verejných služieb


Priložený formulár predstavuje príklad zmluvy a jednotlivé zmluvné podmienky môžu byť na základe vzájomnej dohody upravené. Všetky cenové podmienky, vrátane prípadných zliav, sú predmetom dohody so zákazníkom, na základe individuálnych rokovaní so zákazníkom.

Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie

Všeobecné podmienky - na poskytovanie služby pripojenia do siete INTERNET (účinné do 30.11.2009)

| PDF | 1.10.2007 | 149 kB

Všeobecné podmienky spoločnosti Energotel, a.s. na poskytovanie služby pripojenia do siete INTERNET (Business Internet), Október 2009 (účinné od 1.12.2009) 

| PDF | 30.10.2009 | 130 kB

Všeobecné podmienky - na poskytovanie služby prenájmu telekomunikačných okruhov (účinné do 30.11.2009)

| PDF | 1.10.2007 | 147 kB

Všeobecné podmienky spoločnosti Energotel, a.s. na poskytovanie služby prenájmu telekomunikačných okruhov, Október 2009 (účinné od 1.12.2009)

| PDF | 30.10.2009 | 127 kB

Všeobecné podmienky - na poskytovanie služby Virtuálna privátna sieť (VPN) (účinné do 30.11.2009)

| PDF | 1.10.2007 | 148 kB

Všeobecné podmienky spoločnosti Energotel, a.s. na poskytovanie služby Virtuálna privátna sieť (VPN), Október 2009 (účinné od 1.12.2009)

| PDF | 30.10.2009 | 128 kB

Technická špecifikácia účastníckych rozhraní pre služby – Okruhy a Internet 

| PDF | 27.8.2007 | 257 kB

Politika integrovaného systému manažérstva 

| PDF | 19.4.2010 | 98 kB

Podmienky pre poskytovanie služieb prístupu k internetu v zmysle čl. 4 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (EU) č. 2015/2120 z 25.11.2015 (ďalej „Nariadenie“)

| PDF | 18.04.2017 | 332 kB

Produktové listy na stiahnutieVšeobecné informácie


V prípade zmluvy na dobu neurčitú je štandardná vypovedá lehota 1-mesačná. V prípade zmluvy na dobu určitú, resp. s dobou časovej viazanosti má zákazník povinnosť užívať službu po dohodnutú dobu.

Reklamačný poriadok, vrátane spôsobu odškodnenia v prípade uznania reklamácie, ako aj postupy prerušenia, resp. odpojenia zákazníka v prípade neplatenia faktúr, sú súčasťou príslušných všeobecných podmienok poskytovania služby. 

Postupy pri odstraňovaní porúch sú definované v čl. 9 príslušných všeobecných podmienok, prípadne sú upravené osobitnou dohodou so zákazníkom.

Meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, zodpovedá postupom v súlade s procesom kapacitného riadenia podľa štandardu ISO 20000.

Prípadné zmeny podmienok poskytovania služieb sa vykonávajú na základe individuálnych rokovaní so zákazníkmi. Zmeny príslušných všeobecných podmienok môžu byť vykonané zo strany spoločnosti Energotel,a.s. jednostranne v zmysle príslušných všeobecných podmienok.

Naša spoločnosť nepôsobí na trhu rezidenčných zákazníkov a neponúkame služby fyzickým osobám – spotrebiteľom. Orientujeme sa na poskytovanie veľkoobchodných služieb pre telekomunikačných operátorov a pre väčšie spoločnosti, preto sa snažíme zmluvné podmienky spolupráce v čo najväčšej miere prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníkov.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte obchodné oddelenie.

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika