Výkonný manažment spoločnostiVýkonný manažment Energotel, a.s.

(Foto zľava)

Ing. Peter Flesar
obchodný riaditeľ

Pozrieť môj profil

Ing.  Andrea Megová
finančná riaditeľka

Pozrieť môj profil

Ing. Miloslava Gábrišová
technická riaditeľka

Pozrieť môj profil

Ing. Peter Bezecný 
generálny riaditeľ

Pozrieť môj profil

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika