Certifikáty

 

Spoločnosť v roku 2010 úspešne implementovala procesy v zmysle najdôležitejších ISO noriem do unikátneho integrovaného systému manažérstva.  

Súčasťou tohto systému sú procesy manažérstva kvality podľa ISO 9001, procesy enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14 001, procesy manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27 001, procesy manažérstva služieb podľa ISO 20 000 a OHSAS systém manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti.

Spoločnosť realizuje svoj rozvoj s ohľadom na zabezpečenie uvedených požiadaviek so zreteľom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojich činností na spokojnosť zákazníkov v oblasti uvedených atribútov . Vďaka flexibilnosti a spoľahlivosti sa Energotel, a.s. pre svojich klientov stáva vždy lepšou alternatívou. 


Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika