O nás

  

Spoločnosť Energotel, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako telekomunikačný operátor od roku 2000 a dnes ho môžeme zaradiť medzi úspešných telekomunikačných operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu. Širokému okruhu stálych klientov poskytuje vysokokvalitné služby na báze telekomunikačnej infraštruktúry slovenskej energetiky.

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: Energotel, a.s.
Sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35 785 217
Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2020256315
Identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH): SK2020256315
Právna forma: akciová spoločnosť
Deň založenia: 07. 02. 2000
Deň vzniku: 29. 03. 2000
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2404/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Základné imanie: 2 191 200 EUR
Obchodný register SR
Zoznam hospodárskych subjektov

Predmet činnosti: 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Energotel, a.s. je:

  • poskytovanie telekomunikačných dátových služieb 
  • poskytovanie služby Internet
  • prenájom nenasvietených optických vlákien 
  • montáž a opravy telekomunikačných zariadení
  • poskytovanie služby outsourcing prevádzky, údržby a správy telekomunikačných aktivít


Strategické smerovanie

Stratégiou spoločnosti Energotel, a.s. je poskytovanie vysokokvalitných telekomunikačných služieb pre potreby iných telekomunikačných operátorov, či už na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Strategickým zámerom spoločnosti Energotel, a.s. je poskytovať takú šírku a kvalitu na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti elektronických služieb, ktoré zabezpečia dlhodobé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkmi. 

Portfólio služieb, technické ako aj personálne zázemie spoločnosti, umožňuje poskytnúť každej skupine telekomunikačných operátorov optimálny pomer medzi požadovanou kvalitou služieb a cenou. 

Kde nás nájdete

Energotel, a.s.
Miletičova 7
821 08  Bratislava
Slovenská republika